W listopadzie 2015 roku Chór Wojskowej Akademii Technicznej pod kierownictwem Joanny Korczago dwukrotnie wykonał mój utwór „Ptasie Radio” na chór i… radio do tekstu Juliana Tuwima. Pierwszy koncert odbył się w ramach XI Międzynarodowego Festiwalu Rybnickiej Jesieni Chóralnej im. H. M. Góreckiego a drugi w gmachu Biblioteki Głównej WAT.