mAngel łączy w sobie tradycyjnie rozumianą muzykę chóralną z elementami teatru muzycznego, wynikającego z treści słownej. Główną bohaterką jest autorka listu – Edyta Stein, którą symbolizuje dźwięk oboju). Początkowy fragment (czytanie listu) ilustruje bezradność tłumu, który dąży do zmian, jednak brakuje mu lidera. Każdy z osobna kieruje swoją prośbę, lecz staje się ona nieczytelna. Narastającą fakturę i dynamikę przerywa rozpaczliwy krzyk oboju. Po czym wprowadzany jest nastrój zadumy, dźwięk uspokaja tłum i nadaje mu skalę. Jest to metafora wskazywanej drogi. Bohaterka porządkuje wypowiedzi chórzystów, jednocześnie towarzysząc im. Stąd też nazwa utworu – rzeczownik Mangel z niemieckiego oznacza brak, pustkę. Przesunięcie wielkiej litery na „a” (mAngel) podkreśla angielskie słowo anioł, jakie odnosi się od Edyty Stein. Święta niesie nową siłę i nadzieję na zmiany.

plakat_UMFC