18 listopada 2013 r. Sali Kon­cer­towej UMFC w Warszawie odbył się Koncert Katedry Kompozycji!

W pro­gra­mie znalazły się utwory profesorów i studentów uczelni:

Miłosz Bem­bi­now – Vides ut alta na bary­ton i per­ku­sję
Alicja Gro­nau – Win­ter is icu­men in ill na sak­so­fon altowy i for­te­pian
Anna Maria Husz­cza – SaHar­BAD na sak­so­fon altowy i harfę
Aleksander Kościów – Iffy­Sha­pes na akor­deon, sak­so­fon i wio­lon­czelę
Bartosz Kowal­ski – Gniew wia­tru na sak­so­fon i małą orkie­strę
Rafał Ryter­ski — Trio na harfę, gitarę i wiolonczelę
Paweł Strze­lecki – 3 Spa­nish Songs na sopran i for­te­pian