Saxophone Varie vol. 2

rok wydania: 2016 | wydawca: DUX

Ostatnie lata przyniosły ożywione zainteresowanie polskich twórców saksofonem jako pełnoprawnym instrumentem koncertowym, skutkujące powstaniem wielu ciekawych dzieł z jego udziałem. W procesie tym znaczący udział odegrali saksofoniści, którzy inspirowali kompozytorów do odkrywania techniczno-kolorystycznych możliwości ich instrumentu i zapraszali do pisania utworów. Taki rodowód posiada płyta Saxophone Varie (DUX 0992), która w jubileuszowym dla saksofonowego świata roku (przypadała wówczas 200. rocznica urodzin twórcy instrumentu – Adolphe Saxa), została uhonorowana nagrodą Fryderyk 2014. Niniejszy album, stanowi kontynuację projektu, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Paweł Gusnar. Projekt propaguje nową literaturę saksofonową kompozytorów środowiska związanego z UMFC. Sześć z prezentowanych utworów ma swoją premierą fonograficzną.

1-3. Paweł Łukaszewski — Trinity Concertino na saksofon sopranowy i fortepian | for soprano saxophone and piano

4. Weronika Ratusińska-Zamuszko — Impressions I na saksofon altowy i fortepian | for alto saxophone and piano

5. Paweł Łukaszewski — Aria na saksofon sopranowy i fortepian | for soprano saxophone and piano

6-10. Marcin Tadeusz Łukaszewski — Gibberish & Babble — Suite in French Style na saksofon sopranowy i fortepian | for soprano saxophone and piano (2013) [11’42”]

11. Andrzej Karałow — Geometria nocy na saksofon sopranowy, altowy i fortepian | for soprano saxophone, alto saxophone and piano

12. Benedykt Konowalski — Rafa koralowa na saksofon altowy i skrzypce | for alto saxophone and violin

13-20. Krzysztof Herdzin — Bajkowe opowieści na saksofon altowy i fortepian | for alto saxophone and piano

21. Anna Maria Huszcza — Intercosmic na saksofon sopranowy i elektronikę | for soprano saxophone and electronics