19 XII 2014 roku Kazuya Kato ponownie wykona AbySsus na saksofony i taśmę.

Link do wydarzenia
plakat_Hiroszima